Dobre ukryté Slovensko 20.: Rákoš

Dedinka Rákoš (okres Revúca, 413 obyvateľov) leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na úpätí rozľahlého kopca Železník (814 metrov).

Obec sa spomína v už začiatkom 14. storočia ako podhradie pod hradom Köwy (Kameňany, neskôr Rákoš), ktorý spustol v polovici 15. storočia. Dedinka patrila Bebekovcom, v 18. storočí Csákyovcom, v 19. storočí Koháryovcom a Coburgovcom. Obyvatelia pracovali zväčša v baniach (železná ruda, meď), pri peciach a hámroch, pálili uhlie a furmančili. 

Nové bane tu otvorili ešte v 70. rokoch minulého storočia, ktoré však v 90. rokoch zanikli. K obci patrí aj miestna časť Rákošská Baňa, ktorá vznikla koncom 19. stor. ako banícka osada, kde sa dodnes zachovali banské domčeky, ako aj zbytky základov továrenských budov.

Dedinke dominuje evanjelický klasicistický kostol zo začiatku 19. storočia, ale nájdete tu oveľa starší rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice: je to jednoloďová neskororománska stavba s polkruhovou apsidou bez veže, z polovice 13. storočia. Zachoval sa ako ojedinelý príklad románskej architektúry na Gemeri v takmer nezmenenej podobe so vzácnymi freskami zo 14.-15. stor. Pri kostole sa nachádza zvonica z 18. stor. Nad dedinkou v lese je možné nájsť zbytky spomínaného hradu.

Rakoš

Nová kniha od Joža Terema

Recenzia